Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

My life unplugged

my daily thoughts and ramblings on motherhood, raising my kids, being a wife and everything else in between that matters in our life.

Friday, June 26, 2009

huling hirit

kung sabihin ko naman na di pwede, gagawa ka naman ng paraan na masunod pa rin ang gusto mo eh. ganyan na kita kilala. you'll still "force" what you want.

kelan kaya darating ang araw na masusunod yung sinabi ko?

No comments: